Competition Terms & Conditions


Λεφτά στο Λεπτό

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 σε συνεργασία με την εταιρεία Golden Telemedia πιο κάτω «οι διοργανωτές» προκηρύσσουν διαγωνισμό με τους πιο κάτω όρους:

1. Στο προωθητικό διαγωνισμό ‘ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ’, στη συνέχεια ”ο διαγωνισμός», δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο χρόνο ηλικίας και είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, κεφ 105.

2. Στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι εργοδοτούμενοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού στις εταιρείες Antenna TV Ltd, Antenna Fm Ltd, και Golden Telemedia Ltd.

3. Ο Διαγωνισμός είναι ημερήσιος, αρχίζει στις 15/07/2013 και λήγει στις 31/12/2016 τα μεσάνυχτα.

4. Για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να τηλεφωνήσει στο 900-33-999 (χρέωση από σταθερό €4.07 ανά κλήση, χρέωση από κινητό €4.30 ανά κλήση) ή να στείλει γραπτό μήνυμα στο 7733 (χρέωση € 4,07 ανά SMS), ενώ κάποιος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί.

5. Ο διαγωνισμός προβάλλεται από Δευτέρα έως Κυριακή ζωντανά μία φορά την ημέρα από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 γύρω στις 17.30 μμ και έχει διάρκεια περίπου 5 λεπτά.

6. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού  επιλέγεται ένας τηλεθεατής που  ‘βγαίνει’ στον αέρα για να διεκδικήσει το χρηματικό ποσό της ημέρας.  Ο νικητής του διαγωνισμού είναι ένας κάθε μέρα και αναδεικνύεται με κριτήριο την ταχύτητα στην ανταπόκριση  και όχι με κλήρωση ή την ταχύτητα στη κλήση. Συγκεκριμένα αν κάποιος δηλώσει συμμετοχή μέσω τηλεφωνικής κλήσης θα ακούσει ένα αριθμό τον οποίο θα πρέπει να πληκτρολογήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αν κάποιος δηλώσει συμμετοχή μέσω γραπτού μηνύματος τότε θα λάβει στο κινητό του ένα αριθμό τον οποίο θα πρέπει να στείλει όσο πιο γρήγορα γίνεται στον αριθμό 8866 με μηδενική χρέωση, δηλαδή η αποστολή του 2ου μηνύματος είναι εντελώς δωρεάν για τον συμμετέχοντα. Ακολούθως όλες οι συμμετοχές αξιολογούνται από ειδικό λογισμικό και ο γρηγορότερος της ημέρας καλείται και πάλι δωρεάν από το τηλεφωνικό κέντρο του διαγωνισμού και ενώνεται ζωντανά στο studio για να μιλήσει με την παρουσιάστρια και να διεκδικήσει το ποσό της ημέρας. Στη συνέχεια αν απαντήσει σωστά στην ερώτηση της ημέρας τότε αμέσως κερδίζει το χρηματικό έπαθλο της ημέρας. Αν απαντήσει λάθος τότε δεν κερδίζει το χρηματικό έπαθλο της ημέρας το οποίο μεταφέρεται στην επόμενη ημέρα.

7. Η λήψη, καταχώρηση, επεξεργασία των συμμετοχών και η κατανομή των δώρων διενεργείται βάση του ειδικού γνωστού προγράμματος της Golden Telemedia.

8. Τα ποσά θα παραλαμβάνονται μόνο από τους ίδιους τους νικητές.

9. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία υποχρέωση για οποιουδήποτε φόρους θα πρέπει να πληρωθούν εν σχέση με τα ποσά που διανέμει ο διαγωνισμός στους νικητές. Η πληρωμή των οποιοδήποτε φόρων εν σχέση με τα ποσά που διανέμει ο διαγωνισμός είναι εξ’ ολοκλήρου ευθύνη και υποχρέωση των νικητών.

10. Οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν το προωθητικό πρόγραμμα ή να προβούν σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

11. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού και των νικητών στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.

12. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει  και συνεπάγεται  την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των κανονισμών του παρόντος διαγωνισμού.

13. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, τις 31/12/2016 ή σε περίπτωση σύντμησης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές, όσες πραγματοποιηθούν μετά από τη χρονική διάρκεια αυτή θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν θα δεσμεύουν τους διοργανωτές. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συνδρομητές τεκμαίρεται να αποδέχονται  τους παρόντες όρους και δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για παράδοση δώρων μετά τη λήξη του διαγωνισμού ή άλλως πως.

14. Η Golden Telemedia δηλώνει ότι θα τηρήσει αρχείο του Ν. 138(Ι)/2001 με τα στοιχεία που δηλώνουν οι συμμετέχοντες, συγκεκριμένα από την κινητή τηλεφωνία τον αριθμό της κάρτας SIM από τον οποίο αποστέλλεται/καταχωρείται το μήνυμα για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθώς και την ώρα αποστολής του μηνύματος ενώ από την σταθερή τηλεφωνία τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου από τον οποίο καταχωρείται το μήνυμα καθώς και την ώρα διενέργειας της κλήσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές για σκοπούς ενημερώσεως των υποκειμένων ή για προωθητικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τον Διαγωνισμό, και οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων σε αυτήν τη χρήση. Η Golden Telemedia δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την ιδιότητα του μέλους με ένα απλό τηλεφώνημα στο 80003008 (μηδενική χρέωση) ή αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goldentelemedia.com

15. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από τους Διοργανωτές αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και μόνο. Ο συμμετέχων και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων, που αναφέρονται ανωτέρω, έχει δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 138(Ι)/2001, καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσώπου της Golden Telemedia.

16. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι διοργανωτές για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα των δώρων που θα παραδοθούν από τους προμηθευτές. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

17. Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους των Διοργανωτών προβολή του γεγονότος και της εικόνας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου (internet), εφόσον το επιλέξουν οι Διοργανωτές. Τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού ανακοινώνονται μέσω οποιουδήποτε τρόπου επιλέξουν οι Διοργανωτές, οι οποίοι διατηρούν ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιούν τους νικητές που θα κερδίσουν τα δώρα με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως -  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του δώρου, άνευ ουδεμίας πρόσθετους αμοιβής προς τους νικητές.

18. Οι Διοργανωτές διατηρούν ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στον εκάστοτε νικητή, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα.

19. Για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό ο όποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να καλέσει τον αριθμό 80003008 από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 09.00 μέχρι 18.00 ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@goldentelemedia.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Email
  • Privacy
  • Terms
  • GT