Competition Terms & Conditions


Κουίζ Fun

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις  καθορίζουν τους κανονισμούς για το διαγωνισμό που ανήκει και λειτουργεί από την Εταιρεία Proteas Productions & Media Ltd στην συνέχεια «ο Διοργανωτής» ή το «Plus TV» ή «ο Τηλεοπτικός Σταθμός». Η διεύθυνση για αλληλογραφία με τον Διοργανωτή είναι 8 Νέας Έγκωμης, Τ.Τ. 2409, Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@plustv.com.cy.

2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτομάτως τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος (όπως κατά την εκάστοτε συμμετοχή αυτοί ισχύουν), καθώς και των επίσημων κανόνων και των σχετικών με τον Διαγωνισμό αποφάσεων του Διοργανωτή οι οποίες αποφάσεις είναι οριστικές και δεσμευτικές

3. Ο Διοργανωτής δύναται όπως, μονομερώς, οποτεδήποτε και απρόθεσμα, τροποποιεί τους παρόντες όρους, διακόπτει ή ματαιώσει την προβολή του Προγράμματος ή/και τη διεξαγωγή του  Διαγωνισμού, μεταβάλει τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής του, συντομεύει ή παρατείνει την διάρκεια του ή τροποποιεί τα προσφερόμενα έπαθλα, αρκεί να υπάρξει σχετική προηγούμενη ανακοίνωση – ανάρτηση του τροποποιημένου κειμένου των όρων.

4. Ο Διοργανωτής δύναται να απορρίψει την συμμετοχή κάποιου Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό (σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού) ή/ και να μην προβεί στην απονομή επάθλου σε κάποιο Νικητή, εάν αυτός παραβιάσει του παρόντες όρους.

5. Οι όροι και προϋποθέσεις  που ισχύουν κατά διαστήματα θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή στη διεύθυνση www.pustv.com.cy καθώς και στην διεύθυνση www.gtdigital.eu. Αντίγραφα των όρων μπορείτε να προμηθευτείτε επίσης από τα γραφεία του Διοργανωτή αφού απευθυνθείτε στην πιο πάνω διεύθυνση ή από τα γραφεία της Golden Telemedia Ltd στην διεύθυνση Λεωφόρος Κυρηνείας 131, Γραφείο 201, 2113 Αγλαντζιά.

ΟΡΙΣΜΟΙ

6. Ρητά συμφωνείται ότι οι κατωτέρω όροι θα έχουν την πιο κάτω έννοια:

I. Ως «Τηλεοπτικός Σταθμός»  νοείται το Plus TV, ο οποίος εκπέμπει πρόγραμμα ελεύθερης λήψης, παγκύπριας εμβέλειας υπό το λογότυπο «PLUS TV»
II. Ως «Διαγωνισμός» νοείται το Τηλεπαιχνίδι «ΚΟΥΙΖ FUN», που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του ομώνυμου τηλεοπτικού προγράμματος, με έπαθλο –κατ’ αρχήν-  χρηματικά ποσά –βραβεία, που προσφέρονται από το Διοργανωτή στους εκάστοτε Νικητές.
III. Ως «Συμμετέχων» νοείται κάθε τηλεθεατής του Προγράμματος ο οποίος συμμετέχει στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
IV. Ως «Παίκτης» καλείται ο Συμμετέχων που θα επιλεχθεί (μεταξύ των Συμμετεχόντων έως το εκάστοτε χρονικό σημείο επιλογής του κάθε Προγράμματος), για να παίξει ζωντανά στον Διαγωνισμό.
V. Ως «Νικητής» νοείται ο Παίκτης που θα έχει δώσει τη σωστή απάντηση στο εκάστοτε ερώτημα του Διαγωνισμού ζωντανά στον αέρα συνομιλώντας με τον παρουσιαστή και όχι μέσω SMS ή της ηχογραφημένης τηλεφωνικής κλήσης.
VI. Ως «Παρουσιαστής»  νοείται ο οικοδεσπότης της εκπομπής ή ο εκφωνητής που τυχόν παραχωρεί τη φωνή του για τις ανάγκες του Προγράμματος.
VII. Ως «Έπαθλο» νοείται το χρηματικό ποσό ή οποιουδήποτε είδους βραβείο, που κατά διαστήματα περιγράφεται από τον Παρουσιαστή και αναγράφεται στην οθόνη κατά την ημέρα και ώρα του εκάστοτε Διαγωνισμού, στο οποίο λαμβάνει μέρος ο Συμμετέχων.
VIII. Ως «Πρόγραμμα» ορίζεται το πρόγραμμα με τον τίτλο ΚΟΥΙΖ FUN, που μεταδίδεται από τον Τηλεοπτικό Σταθμό PLUS TV, κατ’ αρχήν, κάθε Κυριακή και μεταξύ των ωρών 1.30-3.30 το απόγευμα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα μεταδίδεται.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7. Για να δηλώσει κάποιος τηλεθεατής συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα πρέπει:

I. Να είναι μόνιμα εγκατεστημένος στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, κεφ 105.
II. Να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.
III. Να μην είναι υπάλληλος, συγγενής ή διατηρεί οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση με το Διοργανωτή, ή/και την Golden Telemedia. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και θα υποχρεούται στην επιστροφή οποιουδήποτε επάθλου  τυχόν έχει λάβει.
IV. Να συμμετέχει μέσω (σταθερού/ κινητού) τηλεφώνου (σύνδεσης) του οποίου είναι ο κύριος ή έχοντας λάβει εγγράφως, πριν τη συμμετοχή του, την έγκριση ή εξουσιοδότηση του κυρίου της σύνδεσης για τη συμμετοχή του μέσω αυτής στον Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα τηλεοπτικής προβολής του Προγράμματος (στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται ο Διαγωνισμός) και δη από την έναρξη έως τη λήξη αυτού, κατ΄ αρχήν από τη 1.30 μ.μ. έως και τις 3.30 μ.μ. κατά την ημέρα Κυριακή, με τους εξής τρόπους: (α) τηλεφωνώντας στο 900-33-990 (χρέωση από σταθερό €4,07 ανά κλήση,  χρέωση από κινητό €4,30 ανά κλήση (β) στέλλοντας sms στο 7799 (χρέωση €4,07 ανά sms).

8. Όλες οι έγκυρες Δηλώσεις Συμμετοχής θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) της Golden Telemedia και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό, κατά την σειρά που έλαβαν χώρα. Κατά τη διάρκεια κάθε προγράμματος και δη ανά περίπου τρία  λεπτά της ώρας, θα επιλέγεται ένας (1) εκ των κατά τα ως άνω εγκύρως Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (έως το εκάστοτε χρονικό σημείο Προγράμματος), ο οποίος και θα παίζει σε αυτό, ως «Παίκτης». Συγκεκριμένα, τηλεφωνικά, κάποιος υπάλληλος του Διοργανωτή θα καλεί τον Παίκτη στον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο δήλωσε συμμετοχή, προκειμένου αυτός να παίξει ζωντανά στον Διαγωνισμό, απαντώντας την εκάστοτε υπό κρίση ερώτηση. Κατά το στάδιο αυτό, ο Παίκτης οφείλει να δώσει στον υπάλληλο του Διοργανωτή τα πραγματικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο) προκειμένου να δύναται να παραλάβει και το τυχόν έπαθλο/ χρηματικό βραβείο, το οποίο θα πληρώνεται μόνο στο εκάστοτε δηλωθέν όνομα. Τονίζεται ότι η επιλογή των τηλεθεατών που καλούνται να συμμετέχουν ζωντανά στο πρόγραμμα ανά περίπου τρία περίπου λεπτά της ώρας γίνεται με μοναδικό κριτήριο την ταχύτητα στην ανταπόκριση και όχι με κλήρωση ή την ταχύτητα στη κλήση. Συγκεκριμένα αν κάποιος δηλώσει συμμετοχή μέσω τηλεφωνικής κλήσης θα ακούσει ένα αριθμό τον οποίο θα πρέπει να πληκτρολογήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αν κάποιος δηλώσει συμμετοχή μέσω γραπτού μηνύματος τότε θα λάβει στο κινητό του ένα αριθμό τον οποίο θα πρέπει να στείλει όσο πιο γρήγορα γίνεται στον αριθμό 8866 με μηδενική χρέωση, δηλαδή η αποστολή του 2ου μηνύματος είναι εντελώς δωρεάν για τον συμμετέχοντα. Ακολούθως όλες οι συμμετοχές αξιολογούνται από ειδικό λογισμικό και ο γρηγορότερος του μέχρι στιγμής χρονικού παραθύρου των τριών λεπτών καλείται και πάλι δωρεάν από το τηλεφωνικό κέντρο του διαγωνισμού και ενώνεται ζωντανά στο studio για να μιλήσει με την παρουσιάστρια και να διεκδικήσει το έκαστο ποσό που αναγράφεται την δεδομένη στιγμή στην οθόνη της τηλεόρασης. Στη συνέχεια αν απαντήσει σωστά στην ερώτηση που θα του υποβληθεί από την παρουσιάστρια τότε αμέσως κερδίζει το χρηματικό έπαθλο που αναγράφεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Αν απαντήσει λάθος τότε δεν κερδίζει το χρηματικό έπαθλο που αναγράφεται στην οθόνη της τηλεόρασης και αρχίζει η διαδικασία για τον επόμενο τηλεθεατή που θα «ενωθεί» ζωντανά στον αέρα, κ.ο.κ..

9. Διευκρινίζεται ρητά ότι, όσες συμμετοχές πραγματοποιηθούν μετά την εκάστοτε λήξη του κάθε Προγράμματος θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και δεν θα επιφέρουν αποτελέσματα/ δεσμεύουν τον Διοργανωτή.

10. Η εκάστοτε Συμμετοχή συνιστά συμμετοχή μόνο για τον Διαγωνισμό, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου Προγράμματος, κατά το οποίο αυτή έλαβε χώρα. Όσοι Συμμετέχοντες δεν επιλεχθούν ως Παίκτες στο Παιχνίδι, αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για κάποιο έπαθλο/ χρηματικό ποσό ή οποιαδήποτε αξίωση έναντι στο Διοργανωτή ή την  Golden Telemedia εκ του λόγου αυτού. Οι Συμμετέχοντες θα χρεώνονται κατά τη συμμετοχής τους με το εκάστοτε (κατά τα ως άνω) κόστος της κλήσης/ αποστολής SMS, άσχετα με το αν επιλεχθούν η όχι ως Παίκτες για να απαντήσουν την ερώτηση ζωντανά στο Πρόγραμμα.

11. Κάθε τηλεθεατής είναι δυνατό να συμμετέχει όσες φορές επιθυμεί για κάθε ερώτηση ακολουθώντας κάθε φορά την ως άνω διαδικασία συμμετοχής.

12. Ο Διοργανωτής και η Golden Telemedia δεν ευθύνονται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή τυχόν έχουν λάθος στοιχεία.

13. Άτομα που εξαιρούνται δεν είναι εκλέξιμα για συμμετοχή στο Διαγωνισμό και δε θα έχουν το δικαίωμα διεκδίκησης οιουδήποτε επάθλου.

14. Όλες οι οδηγίες που διαβιβάζονται από τον Τηλεοπτικό Σταθμό αποτελούν μέρος των κανονισμών του Διαγωνισμού.

15. Όλες οι εγγραφές/συμμετοχές θα πρέπει να γίνονται στο πλήρες όνομα του Διαγωνιζομένου. Τα χρηματικά βραβεία θα πληρώνονται αποκλειστικά στο όνομα αυτό.

16. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα όπως κατά τη κρίση του απορρίψει οιαδήποτε συμμετοχή.

17. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός θα βασίζεται στα δικά του αρχεία και πληροφορίες στη λήψη απόφασης κατά ποσό Διαγωνιζόμενος δικαιούται να παραλάβει έπαθλο.

18. Σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν οιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού, τη λειτουργία των Υπερτιμημένων Τελών Τηλεφωνίας η την εγκυρότητα οιουδήποτε μέρους του Διαγωνισμού, οι αποφάσεις του Τηλεοπτικού Σταθμού θα είναι τελεσίδικες και δε θα εισέρχεται στη διαδικασία αλληλογραφίας ή συζήτησης με σας η με πρόσωπο που σας αντιπροσωπεύει σχετικά με την απόφαση αυτή.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

19. Κάθε Διαγωνισμός αποτελείται από ερωτήσεις δεξιοτήτων, γνώσεων, παρατηρητικότητας και ταχύτητας.

20. Κάθε ερώτηση θα εμφανίζεται στην οθόνη της Τηλεόρασης κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

21. Οι Διαγωνιζόμενοι θα συμμετέχουν σε κάθε Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί αναφέρονται πιο πάνω και οι Διαγωνιζόμενοι που θα επιλεγούν σε ατομική βάση θα κληθούν ζωντανά στο πρόγραμμα να  απαντήσουν στη  σχετική ερώτηση.

22. Ο νικητής Διαγωνιζόμενος θα είναι ο πρώτος που θα δώσει τη σωστή απάντηση όταν ερωτηθεί ζωντανά στον αέρα από τον Παρουσιαστή.

23. Ο Τηλεοπτικός  Σταθμός δεν έχει οιαδήποτε υποχρέωση να δίδει πληροφορίες σχετικά με τις ερωτήσεις του Διαγωνισμού ή τους τρόπους απαντήσεων τους πλην των πληροφοριών που δίδει ο Παρουσιαστής στην οθόνη κατά τη λήξη κάθε Διαγωνισμού. Γι’ αυτό κάθε πληροφορία που δίδεται επαφίεται αποκλειστικά στον Τηλεοπτικό Σταθμό.

24. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται μέσω των Τηλεφωνικών Αριθμών Υπερτιμημένων Τελών και αναγράφονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Μόλις οι Τηλεφωνικοί Αριθμοί Υπερτιμημένων Τελών κληθούν και ο Διαγωνιζόμενος έχει συνδεθεί, ο Διαγωνιζόμενος θα χρεώνεται με το αναγραφόμενο στην οθόνη τέλος άσχετα αν ο Διαγωνιζόμενος έχει επιλεγεί να απαντήσει την ερώτηση ζωντανά στο πρόγραμμα. Αν ο Διαγωνιζόμενος  καλεί τον Τηλεφωνικό Αριθμό Υπερτιμημένων Τελών από τηλέφωνο του οποίου δεν είναι ο ιδιοκτήτης τότε θα πρέπει να λάβει τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πριν καλέσει. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τη διακοπή μιας τηλεφωνικής κλήσης που είναι εκτός ελέγχου του.

25. Συμμετοχές στο Διαγωνισμό γίνονται αποδεκτές μόνο κατά τις ώρες μετάδοσης του προγράμματος.

26. Η Υπηρεσία  Τηλεφωνικού  Αριθμού Υπερτιμημένων Τελών θα παρέχεται από την Golden Telemedia για λογαριασμό του Τηλεοπτικού Σταθμού.  Ούτε ο Τηλεοπτικός Σταθμός ούτε η Golden Telemedia θα έχουν οιαδήποτε υποχρέωση για αποζημίωση εξόδων που έχουν γίνει από το Διαγωνιζόμενο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμμετοχής ή κλήσης στον Τηλεφωνικό Αριθμό Υπερτιμημένων Τελών.

27. Συμμετοχή σε οποιοδήποτε Διαγωνισμό θα γίνεται αποδεκτή εάν ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία σύμφωνα με τους όρους  και προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν.

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ

28. Ο Τηλεοπτικός  Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει τα ονόματα των Διαγωνιζομένων και την περιοχή διαμονής τους στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού, στην ιστοσελίδα της Golden Telemedia και σε οποιοδήποτε άλλο μέσον επικοινωνίας.

29. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι παίκτες δίδουν τη συγκατάθεση τους  για δημοσίευση των πληροφοριών αυτών.

30. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός θα εκδίδει επιταγή πληρωτέα στο όνομα του νικητή όπως αυτό δίδεται στον Τηλεοπτικό Σταθμό κατά την ώρα της επιτυχίας.

31. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα των δώρων που θα παραδοθούν από τους προμηθευτές. Ο Διοργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

32. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία υποχρέωση για οποιουδήποτε φόρους θα πρέπει να πληρωθούν εν σχέση με τα ποσά που διανέμει το Πρόγραμμα στους νικητές. Η πληρωμή των οποιοδήποτε φόρων εν σχέση με τα ποσά που διανέμει το Πρόγραμμα είναι εξ’ ολοκλήρου ευθύνη και υποχρέωση των νικητών.

33. Από τους νικητές  είναι πιθανόν όπως τους ζητηθεί να αποδείξουν στον Τηλεοπτικό Σταθμό την ταυτότητα τους, την ηλικία και τη συμμόρφωση στους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού πριν αποκτήσουν το δικαίωμα παραλαβής του δώρου τους.

34. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι νικητές Διαγωνιζόμενοι συμφωνούν:

a. Να εμφανιστούν δημόσια αφού ζητηθεί από τον Τηλεοπτικό Σταθμό.
b. Να δώσουν τη συγκατάθεση τους στον Τηλεοπτικό Σταθμό να χρησιμοποιήσει το όνομα τους ή και τη φωτογραφία τους για σκοπούς προώθησης και όπως ο Τηλεοπτικός Σταθμός κρίνει σκόπιμο στο παρόν ή σε μελλοντικό στάδιο και οπουδήποτε ανά τον κόσμο, χωρίς τη περαιτέρω αποζημίωση του νικητή.


35. Αν ο Τηλεοπτικός Σταθμός ή ο Παρουσιαστής επιβεβαιώσουν ότι ένας Διαγωνιζόμενος είναι νικητής στην επιβεβαίωση αυτή θα πρέπει να γίνει γραπτή αναγνώριση από το νικητή σε διάστημα 15 ημερών από την ημέρα της επιβεβαίωσης. Αν τέτοια γραπτή αναγνώριση δεν γίνει, ο Διαγωνιζόμενος χάνει κάθε δικαίωμα παραλαβής του δώρου του.

36. Όλα τα έπαθλα και δώρα θα πληρώνονται με την έκδοση επιταγής σε Ευρώ μέσα σε διάστημα 12 εβδομάδων από την ημέρα του Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

37. Ο Διαγωνισμός διατίθεται στη βάση του «όπως είναι» και όπως «είναι διαθέσιμος» και δεν υπάρχει οιασδήποτε μορφής αντιπροσώπευση ή υπογραφή. Όλες οι εγγυήσεις  και όροι που έχουν σχέση με το Διαγωνισμό και έχουν γίνει από ή για λογαριασμό του Τηλεοπτικού Σταθμού είτε αυτές είναι ρητές είτε συνεπάγονται από το νόμο, τις διαδικασίες συναλλαγών, θεσμούς ή άλλως πως, περιλαμβάνοντας αλλά όχι περιορίζοντας σε υπονοούμενες εγγυήσεις αρμοδιοτήτων για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ικανοποιητική ποιότητα, μη παραβίαση, ασφάλεια, ακρίβεια, συμβατικότητα και πληρότητα εξαιρούνται  στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει ο νόμος.

38. Ο τηλεοπτικός Σταθμός δεν έχει οιανδήποτε ευθύνη βάσει συμβολαίου, νόμου (περιλαμβανομένης αλλά μη περιορίζοντας στην αμέλεια) ή άλλως πως, σε σχέση με το Διαγωνισμό για

i. Απώλεια εισοδήματος, συμβολαίων, κερδών, εργασίας ή προβλεπόμενων κερδών ή απώλεια δεδομένων
ii. άμεσων ή έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών
iii. Απώλεια πελατείας, καλού ονόματος ή φήμης

39. Αν και ο Τηλεοπτικός Σταθμός έχει καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας, του Διαγωνισμού, του Τηλεφωνικού Κέντρου, η ηχογράφηση, η ζωντανή μετάδοση του προγράμματος είναι ελεύθερα από ιούς και άλλα επιβλαβή συστατικά και δεν επηρεάζονται από οιασδήποτε καταστάσεις, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση τους θα είναι απρόσκοπτη, έγκαιρη, ασφαλής και ελεύθερη λαθών και ο Τηλεοπτικός Σταθμός μπορεί να ακυρώσει όλο ή μέρος του Διαγωνισμού όπως αυτός αποφασίσει. Υπό αυτές τις συνθήκες ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει οιανδήποτε απαίτηση από τον Τηλεοπτικό Σταθμό.

40. Η ευθύνη του Τηλεοπτικού Σταθμού σε οποιοδήποτε Διαγωνιζόμενο περιορίζεται στο ποσό του επάθλου το οποίο μπορεί να οφείλεται στο Διαγωνιζόμενο.

41. Σε καμιά περίπτωση Ο τηλεοπτικός Σταθμός θα είναι υπεύθυνος για ζημιές ή βλάβες είτε αυτές είναι άμεσες ή έμμεσες που πιθανόν ο Διαγωνιζόμενος να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της αποτυχίας του Τηλεοπτικού Σταθμού να μεταδώσει το Διαγωνισμό (είτε ως αποτέλεσμα ή όχι τεχνικής βλάβης) συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορίζοντας σε καθυστερήσεις συμμετοχής στο σύστημα, ή σε διακοπές του συστήματος, τη μη μεταφορά δεδομένων,  τη λανθασμένη μεταφορά δεδομένων, σε θεομηνίες, πόλεμο, τρομοκρατικές  πράξεις , παραβίαση ασφάλειας, τη χωρίς εξουσιοδότηση χρήση των προσωπικών δεδομένων ως αποτέλεσμα υποκλοπής και τη αποτυχία σύνδεσης με δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Οι εξαιρέσεις όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο θα εφαρμόζονται ακόμα και στις περιπτώσεις όπου  υπάρχει υπόνοια ότι η ζημιές και απώλειες θα ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τον Τηλεοπτικό Σταθμό ή και ότι ο Τηλεοπτικός Σταθμός είχε ειδοποιηθεί για το κίνδυνο των εν λόγω ζημιών και απωλειών.

42. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη για  ιστοσελίδες  που πιθανόν να επισκεφθεί ο Διαγωνιζόμενος μέσω των υπερσυνδέσμων που  παρέρχονται από την ιστοσελίδα του Τηλεοπτικού Σταθμού ή της Golden Telemedia. Επισκέψεις και συναλλαγές που γίνονται στις ιστοσελίδες γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

43. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός επιφυλάσσει το δικαίωμα όπως εξαιρέσει οποιονδήποτε Διαγωνιζόμενο από το Διαγωνισμό του Τηλεοπτικού Σταθμού σε περίπτωση κατά την οποία ακράδαντα πιστεύει ότι σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογία για να κερδίσει μεροληπτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων Διαγωνιζομένων συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένο σε ταχείας κλήσης προγράμματα και συστήματα και άλλων αυτοματοποιημένων προγραμμάτων και συστημάτων κλήσης ή γραπτών μηνυμάτων.

44. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει έπαθλα στις περιπτώσεις όπου κατά την απόλυτη κρίση του πιστεύει ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει παραβεί τους όρους και προϋποθέσεις ή έχει επιδείξει δόλο συμπεριλαμβανομένης  αλλά  όχι περιορισμένο στη χρήση τεχνολογίας η οποία επιτρέπει σε Διαγωνιζόμενο να αποφύγει τα έξοδα  συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέσω των Τηλεφωνικών Αριθμών Υπερτιμημένων Τελών.

45. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο Τηλεοπτικός Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα όπως χρησιμοποιήσει τις δικές του τεχνολογικές καταγραφές , στοιχεία από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του Σταθμού ή της Golden Telemedia καθώς και όποιες άλλες πληροφορίες έχει στη διάθεση του και να αποφασίσει αν ένας νικητής θα πάρει ή όχι το έπαθλο του.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ

46. Τα δικαιώματα  όλων των θεμάτων και γνώσεων που απορρέουν ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής του Διαγωνισμού και το περιεχόμενο τους θα αποτελεί ιδιοκτησία του Τηλεοπτικού Σταθμού και οι Διαγωνιζόμενοι συμφωνούν όπως προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες (με έξοδα του Τηλεοπτικού Σταθμού) για να παραδώσουν υλικό που ο Διαγωνιζόμενος θα μπορούσε να εξασφαλίσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  συμμετοχής του  στο Διαγωνισμό.

47. Οι Διαγωνιζόμενοι δεν θα μπορούν να προβαίνουν στην αναπαραγωγή οιονδήποτε υλικού χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συναίνεση του Τηλεοπτικού Σταθμού ή αυτών των οποίων ο Τηλεοπτικός Σταθμός είναι αδειούχος.

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

48. Πληροφορίες που παρέχονται από Διαγωνιζόμενο στον Τηλεοπτικό Σταθμό μέσα στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα πρέπει να φυλάσσονται,  να γίνεται η ορθή διαχείριση τους και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα νομοθεσία που διέπει τη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων.

49. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός και η Golden Telemedia δηλώνουν ότι θα τηρήσουν αρχείο του Ν. 138(Ι)/2001 με τα    στοιχεία που δηλώνουν οι συμμετέχοντες, συγκεκριμένα από την κινητή τηλεφωνία τον αριθμό της κάρτας SIM που χρησιμοποιήθηκε για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθώς και την ώρα αποστολής του μηνύματος, ενώ από την σταθερή ή κινητή τηλεφωνία τον αριθμό του σταθερού ή κινητού τηλεφώνου καθώς και την ώρα διενέργειας της κλήσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές για σκοπούς ενημερώσεως των υποκειμένων ή για προωθητικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τον Διαγωνισμό, και οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων σε αυτήν τη χρήση. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός και η Golden Telemedia δίνουν το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την ιδιότητα του μέλους με ένα απλό τηλεφώνημα στο 80003008 (μηδενική χρέωση) ή αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@goldentelemedia.com.

50. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από τους Διοργανωτές αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και μόνο. Ο συμμετέχων και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων, που αναφέρονται ανωτέρω, έχει δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 138(Ι)/2001, καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσώπου του Τηλεοπτικού Σταθμού.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

51. Οι όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κυπριακό  Δίκαιο και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κύπρου. 

52. Για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό ο όποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να καλέσει τον αριθμό 80003008 (χρέωση δωρεάν) από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 09.00 μέχρι 17.30.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Email
  • Privacy
  • Terms
  • GT